Kunststoff Schlauchklemmen

Nylon Schlauchklemmen

Schlauchklemme Nylon 10 - 12 mm - hbs24

Schlauchklemme Nylon 10 - 12 mm

WSSK1012
Schlauchklemme Nylon 11 - 13 mm - hbs24

Schlauchklemme Nylon 11 - 13 mm

WSSK1113